ELSE System
ระบบจัดการอพาร์ทเม้นท์

บริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ด้วยระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัดจาก ELSE System

ELSE System - แพลตฟอร์มให้บริการระบบจัดการอพาร์ทเม้นท์

ระบบจัดการอพาร์ทเม้นท์ คืออะไร?

ระบบบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ ทันสมัยมีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการบริหารหอพักและอพาร์ทเม้นท์ ผ่านระบบบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ของเรา เช่น การสร้างบิลค่าเช่าอัตโนมัติและการส่งบิลออนไลน์ให้ผู้เช่า เพื่อความสะดวกในการดูและชำระเงิน

ระบบยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อช่วยในการวางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลสัญญาเช่าและบันทึกรายรับ-รายจ่าย นอกจากนี้, การแจ้งเตือนและติดตามเหตุการณ์ที่สำคัญยังเสริมความสามารถของระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ. การปรับแต่งระบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงให้กับธุรกิจอย่างยาวนาน

ฟังก์ชั่นการทำงาน (ฝั่งเจ้าของหอพัก)

ฟังก์ชั่นการทำงาน (ฝั่งผู้เช่า)